top of page

BİLGİ MERKEZİ

Ara

Güncelleme tarihi: 21 Eyl 2021

Deniz yaşamının en büyük tehdit unsurlarından “Hayalet Ağlar”, plastik makinaları sektöründe faaliyet gösteren Şenmak Makina sponsorluğunda geri dönüştürülerek ikincil hammadde olarak ülke ekonomisine kazandırılacak.

Deniz yaşamının en büyük tehdit unsurlarından “Hayalet Ağlar”, plastik makinaları sektöründe faaliyet gösteren Şenmak Makina sponsorluğunda geri dönüştürülerek ikincil hammadde olarak ülke ekonomisine kazandırılacak.
Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi

Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi ile Balıkesir Marmara Adaları Bölgesinde 25 lokasyondan çıkarılacak 95 basketbol sahası büyüklüğündeki 40 bin metrekare hayalet ağ ile sucul ekosisteme önemli katkı sağlanması hedefleniyor. Çıkarılacak ağlar geri dönüştürülerek ikincil plastik hammadde olarak ülke ekonomisine kazandırılacak.

Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi, dalgıçlar eşliğinde yapılan önçalışmalar neticesinde tespit edilen 25 lokasyonda gerçekleşiyor.
Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi Tespit Dalışları

Şenmak Makina Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci’nin girişimleri ile Temmuz 2020’de başlayan Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi, dalgıçlar eşliğinde yapılan ön çalışmalar neticesinde tespit edilen 25 lokasyonda gerçekleşiyor. Çalışmaların tüm parametreleri, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından değerlendirilirken, Doç. Dr. Dilek Türker, Su Ürünleri Mühendisi Abdulkadir Ünal, Dr. Ahmet Öztener, Uzman Biyolog Kadriye Zengin tarafından hazırlanan proje raporu ise Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan uygunluk onayı aldı.


Çıkarılacak ağların bertaraf tesislerinde imha edilmesi yerine, ikincil hammadde olarak sanayide kullanılmasını, ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği projede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da “plastik nitelikli olan atıkların atık kodlarına uygun olarak ekonomiye tekrar kazandırılması” için onay verdi. Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi kapsamında çıkarılacak olan hayalet ağlar, geri dönüşüm firmalarında dönüştürülerek beyaz eşya üretiminde kullanılacak.

Her yıl 640 bin ton hayalet ağ denizlere terk ediliyor
Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi ile çıkarılacak ağlardan bir kare
Her yıl 640 bin ton hayalet ağ denizlere terk ediliyor

Balıkçıların, avlanırken ağlarını deniz dibindeki kayalıklara takması sonucu denize bırakmak zorunda kaldığı hayalet ağlar uzun bir mesafe boyunca, yıllarca akıntıyla sürüklenerek ve önüne gelen her şeyi tam bir katil gibi avlayarak hareket ediyor. Küçük balıkları yakalayıp onların avcılarını da bölgeye çeken ağlar, köpek balıkları, deniz kuşları gibi her yıl milyonlarca hayvanı öldürmekten sorumlular. Hayalet ağlar, canlı mercanları dolaştırarak, resifleri boğarak ve resif ortamlarına parazitleri ve istilacı türleri çekerek daha fazla hasara neden oluyor.


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre; her yıl 640 bin ton hayalet ağ denizlere giriyor ve 100 metrelik hayalet ağ, en az 300 deniz canlısının ölümüne sebep oluyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre; her yıl 640 bin ton hayalet ağ denizlere giriyor ve 100 metrelik hayalet ağ, ez az 300 deniz canlısının ölümüne sebep oluyor.
Hayalet ağların Marmara Denizin'de avladığı canlılar
Sucul ekosistem tehdit altında

Sağlamlıkları ile öne çıkan ağların üretiminde kullanılan plastiklerin insan hayatının önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Şenmak Makina Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci, üstün özellikleri sebebiyle insan hayatına değer katan plastiklerin yanlış ve bilinçsiz kullanılması sonucu çözünüp kaybolmasının uzun yıllar alabildiğine dikkat çekerken, bu durumda yapılması gerekenin, plastiğin çöp olmasının önüne geçmek olduğunu söylüyor.

Her geçen gün fakirleşen sualtı yaşama ve balıkçılık faaliyetlerine katkı sağlamak için yola çıktıklarını belirten Semerci: “Balıkesir’in Marmara Adalar Bölgesindeki 25 noktadan hayalet ağları çıkararak sucul ekosisteme katkıda bulunacağız. Çıkarılacak ağ atıklarını atık olmaktan kurtarmak için geri dönüştürerek yeniden kullanımını sağlayacağız. Projemizle hem denize borcumuzu ödeyelim hem de örnek olalım istiyoruz. Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projemiz ile çıkaracağımız yaklaşık 40 bin metrekare ağ, bir geri dönüşüm tesisinde proses edilecek ve bir beyaz eşya üreticisinde işlenerek günlük yaşamımızın ayrılmaz parçaları olan beyaz eşyaya dönüşecek.” açıklamasında bulundu.


Semerci: “Proje Marmara Denizinden başlayarak ülke geneline yayılmalı”

Ülke nüfusunun yüzde 30’undan fazlasına ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi ve Marmara Denizi’nde çok büyük bir kentsel baskı ve ulaşım trafiği olduğuna dikkat çeken Semerci, hayalet ağların deniz tabanını örterek fauna ve floraya ciddi zararlar verdiğini belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda azalan balık popülasyonuyla, bunun çok vahim bir konu olduğunu artık sadece bilmekle yetinmiyor, yaşıyoruz da.

Projemiz ile kamuoyunda Marmara Bölgesi’nden başlayarak ulusal bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Denizlerimizde yıllarca sürüklenerek önüne gelen tüm canlıları katleden hayalet ağlar, denizlerimiz ve türlerin popülasyonu için ciddi tehdit oluşturuyor, bu sorunun kaynağı biziz, biz çözmeliyiz.”


Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi; Marmara Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği’nin desteği ile, Şenmak Makina’nın sponsorluğunda, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.


Güncelleme tarihi: 1 Şub 20211987 yılında küçük bir torna atölyesinde sektöre giren Şenmak, 1995 itibariyle vida ve kovan üretimine başlamış, sırasıyla Bayrampaşa ve İkitelli’nin ardından bugün Hadımköy’deki üretim tesislerinde dünyanın öncü plastik makine üreticilerine vida ve kovan sistemleri üretiyor.


Şenmak’ın Hadımköy’deki fabrikası, plastik işleme makineleri alanında yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli ürünün temelini oluşturan Ar-Ge odaklı üretim üssü niteliğinde. Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki başarısının temelinde yatan nedenlerden biri de budur.


Şenmak’ın geçtiğimiz yıllar itibariyle yüzde 60 ihracatçı konumda çalıştığına dikkat çeken Hüseyin Semerci, 2020 yılında yaşanılan COVID-19 salgını etkisi ile ihracat pazarlarında ciddi bir daralma yaşadıklarına değinerek, dünyadaki tüm üreticilerin benzer senaryoları yaşadıklarına dikkat çekti.

Hüseyin Semerci sözlerini şöyle sürdürdü;

“Her yıl üretimimizin ortalama yüzde 60’nı ihraç ediyoruz.


Bu oranı daha da artırmak için dünyanın pek çok ülkesinde yeni müşterileri referanslarımıza eklemek adına fuarlara katılıyor, iş gezilerine çıkıyoruz.


Almanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Fransa ana ihracat pazarlarımızdan.


Dünyadaki tanınan ve itibar gören Batı Avrupalı makine üreticilerinin onaylı ekipman tedarikçisiyiz.


2020 yılı başında da bu yıl için koyduğumuz hedefler geçtiğimiz yılın üstüne çıkmak yönündeydi.


Aralık ayında Çin’den başlayarak Şubat-Mart ayları gibi ülkemizle birlikte Avrupa’yı etkisi altına alan Covid-19 salgını, dünyanın bu salgına karşı nasıl tavır alarak yaşamını idame ettireceği, işlerini nasıl sürdüreceği konusundaki tecrübesizliğine, gıda, medikal ve ambalaj sektörleri gibi alanlar dışında tüketimin düşmesine ve endüstrilerde yeni yatırımları erteleme yönüne itti.


Ülke sınırlarının kapanması, seyahat yasakları, salgının yüksek seyrettiği ülkelerdeki makine ve ekipman üreticileri dış ticarette zayıfladı ve her ülke kendi iç pazarındaki çözüm ortaklarından acil ihtiyaçlarını giderme arayışına girdi.


Şenmak özelinde ihracatımız, salgının ülkemizde baş gösterdiği dönemden eylül ayına kadar yüzde 50-55’ler mertebesinde düşüşe sebep oldu.


Eylül ayı itibariyle adım adım, haftadan haftaya eski hareketliliği olmasa da pandemi ile yaşama yönündeki alışkanlıklar, yeni normal süreç, endüstrideki oyuncuların işlerine yoğunlaşması gerektiği inancı ile ihracatımızın yükselişine sahne oluyor.


Günümüzde hala Avrupa ülkeleri virüsle mücadele bağlamında sınırlarını tam olarak açmış değil.


Bazı ülkeler de ülkeye girişte 14 gün karantina uygulamasını devam ettirdiğinden iş gezileri hala yapılamıyor.


Karantina uygulanan ülkelerde 1 haftalık bir iş gezisi yapmak için üç haftanız ilgili ülkede, bunun ise 2 haftası evde/otelde kapalı geçmek zorunda.


Avrupa’da pek çok ülkede beyaz yaka personel hala evden çalışmaya devam etmekte.


Pazarlamanın ana unsuru fuarların bu yıl gerçekleştirilememiş olması, kimi teknik ve ticari toplantıların online ortamda gerçekleştirilemeyecek düzeyde olması tam verimliliğe ulaşmakta hala önemli bir etken.


Ticarette ise olumsuz senaryoda domino etkisi ile tüm ülkeleri ve sektörleri etkileyecek, hammadde arzından ara malı arzına, tedarik zincirini koparacak, aksatacak, sonuçta maliyetleri de alt üst edecek birçok sorunla yüzleşebileceğimiz bir salgın sürecinden geçiyoruz.

Üretim hacmimiz itibariyle ülkemizde lider, Avrupa’nın beş büyük üreticisi arasındayız.


Yaptığımız değerlendirmeler 2019 yılı rakamlarına erişemesek dahi 2020 yılını yüzde 20-25’ler mertebesinde kayıpla kapatacağımızı gösteriyor.


İç pazar ise sonbahara ihracattaki hareketlenmeye kıyasla daha hızlı başladı.


Geçmiş yılların iç pazar performanslarına benzer bir üretim ve satış grafiği sergiliyoruz. Kaygıların geride kalması, mevcut süreçle yaşama yönünde alışkanlıklar, iç piyasadaki üreticilerin işlerine geri dönmesi ve üretimlerini aksatmadan yapma arzusu bizlere pozitif yansıdı.”
Korona virüs sürecinde aldıkları önlemlerle tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşamadıklarını belirten ŞENMAK Genel Müdürü Hüseyin Semerci, bu süreci en iyi şekilde atlatacaklarını söyledi.

Semerci ile Covid-19 sürecinde üretimi konuştuk.


Dünyanın gündemi ve en hayati sorunu Covid-19… Firma olarak bu konudaki önlemleriniz ve uygulamalarınız konusunda bilgi verir misiniz?

ŞENMAK olarak korona virüsle mücadele sürecini yönetirken çalışanlarımızın sağlığını korumak üzere en üst seviyede önlemler aldık. Korona virüs önlemleri hakkında şirketimizdeki gelişmeleri direkt genel müdürümüze raporlayan bir lider tayin ettik. Her departmanın yöneticisi de önlemler kapsamında liderimizi sürekli destekliyor.

İlk aşamada tüm tesisin her gün dezenfekte edilmesi, maske, uyarı levhaları, sosyal mesafeyi koruma, oyun alanlarının kapatılması gibi önlemler aldık. İkinci aşamada dönüşümlü ve home office çalışma düzenine geçtik, personelin her gün ateş ölçümü yapıldı, personelimizin ve beraber yaşadığı kişilerin sağlık takibi yapıldı, gelen misafirlerimize maske ve eldiven temin ederek ateş ölçümlerini gerçekleştirdik. Çalışan ve paydaşlarımızın sağlığını korumak için hızlı bir dijitalleşme yoluna geçtik. Şirket içinde 3 kişiden fazla olan tüm toplantılarımızı ve müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızı online yapıyoruz.

Önlemler kapsamında oluşturduğumuz süreçleri düzenli olarak takip etmeye ve güncellemeye başladık. Bu önlemler bugün 60 maddeden oluşuyor.

Korona virüs sürecinde, belirlenen risk faktörlerine karşı aldığımız tüm önlemlerle paydaşlarımızı, çalışanlarımızı ve değerlerimizi korumaya devam etmekteyiz.


Bu süreçte ŞENMAK hangi oranda etkilendi?

Tedarik zincirimizde herhangi bir aksaklık yaşamadık. 2020 yılı iş programımızda almak zorunda olduğumuz nitelikli çelik başta olmak üzere kullandığımız diğer ham maddeleri ocak ayı içinde temin ettik.

Üretimimizin yüzde 65’ini Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Tüm dünyayı derinden etkileyen korona virüs salgını, yurtdışı müşterimizin taleplerinde dramatik düşüşlere sebep olurken iç pazarda, mevcut paydaşlarımızla iletişim ve koordinasyonumuzu güçlü tutmaya devam ediyoruz.

Korona virüs sürecinde şirketimizin istikrarını korumak için pazar dinamiklerini değerlendirirken, gelir-gider risklerini ortaya koyan senaryolarımızı geliştirmeye devam ediyoruz.

Hadımköy’de, 6 bin m² kapalı alanda üretim yapan şirketimiz ŞENMAK’ta, Ar-Ge merkezimiz dahil 94 kişilik nitelikli personelden oluşan bir kadromuz bulunuyor. Şenmak olarak korona virüs salgını ile mücadeleye hala devam edebiliyorsak, bunu 94ümüze de borçluyuz.

Covid-19 ile mücadele kapsamında hükümetler çeşitli tedbirler açıklıyor. Türkiye de ekonomik tedbir açıkladı. Yeterli buluyor musunuz? Eksik gördüğünüz noktalar nelerdir?

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 19 maddeden oluşan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde yer alan çözümleri olumlu bulmakla birlikte şirketimizin ve sektörümüzdeki diğer firmaların yaşamakta olduğu ve giderek ağırlaşacak finansman sorunlarımıza yeterli çözüm olamayacağı bu nedenle sorunlarımıza çözüm getirecek mutlaka ilave yeni düzenlemelerin yapılacağına inanıyoruz.

(Kullandığımız kredilerin para ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren bir yıl süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi, ayrım yapmaksızın tüm imalat ve sanayi sektörlerinin faizsiz nefes kredi uygulaması ve mücbir sebepler kapsamına alınması, SGK, KDV ve muhtasar ödemelerinin yılsonuna kadar ötelenmesi, enerji giderlerinin de faizsiz yılsonuna kadar ertelemesi gibi)

Makine sektöründe her çalışanın değeri büyük. ŞENMAK’ta, her bir çalışanımız bizim için çok değerli, çalışanlarımıza uzun süreli eğitimler vererek mesleki birikimlerine katkıda bulunuyoruz. Bu yüzden istihdamı eksiltmeye gitmedik. İstihdamını eksiltmeyen ihracatçılara pozitif ayrımcılık yapılmasını umuyoruz.

Başta kamu bankaları olmak üzere kredilerdeki olumlu düzenlemelerini takdirle karşılarken KGF’nin bu süreçte de daha aktif olması gerekir.

Dünya sağlık örgütü tarafında pandemi olarak ilan edilen bu virüs salgınından insan yaşamında ve ekonomilerde ciddi hasarlar bırakacağı görülüyor.

“Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde ‘istihdam ve üretimi sürdürme’ ilkelerine gücümüz yettiğince destek olacağımızı, yukarıda anlatmaya çalıştığım koşullarında üretim yapan biz ve bizim gibi imalat sektöründe yer alan şirketlere, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip çıkmalarıyla, ülkemizin ekonomisini, sanayisini yöneten bakanlarımızın ilave ekonomik destekleri yürürlüğe koyarak sahip çıkacaklarına inanıyoruz.

2020 ile ilgili beklentinizi paylaşır mısınız?

ŞENMAK olarak asla karamsar değiliz, bu süreçte yeni pazarlar için olağanüstü çaba göstererek ülkemizin ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz.

ARŞİV

bottom of page