top of page

SOSYAL SORUMLULUK

Proje devam ediyor

hayaletaglar_edited.png

Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi

Ghostnet_edited.jpg

HAYALET AĞLAR

Balıkçıların, avlanırken ağlarını deniz dibindeki kayalıklara takması sonucu denize bırakmak zorunda kaldığı veya denize terk edilen, kaybolan ağlara, avlanma araçlarına “Hayalet Ağ” deniyor.

 

Bu ağlar uzun bir mesafe boyunca, yıllarca akıntıyla sürükleniyor ve önüne gelen her şeyi tam bir katil gibi avlayarak hareket ediyor. Küçük balıkları yakalayıp onların avcılarını da bölgeye çekiyorlar; köpekbalıkları, deniz kuşları, gibi. Ağlar, her yıl milyonlarca deniz hayvanını tuzağa düşürmek ve öldürmekten sorumlular.

Hayalet ağlar, canlı mercanları dolaştırarak, resifleri boğarak ve resif ortamlarına parazitleri ve istilacı türleri çekerek daha fazla hasara neden olmaktadırlar.

 

Ağ araçları üretiminde kullanılan malzemeler plastik kökenli olduğundan, çıkarılmadığı takdirde, yıllarca deniz canlılarını katletmeye devam ediyor. Çözünmeye başladığında ise mikro plastik olarak tüm deniz canlılarının midesine giriyor.

hayaletag5_edited.jpg
hayaletag3_edited.jpg
hayaletag4_edited.jpg

PROJENİN AMAÇLARI

 

Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi ile Marmara Takım Adaları bölgesindeki 25 lokasyonda çıkarılacak olan hayalet ağların 30 bin ila 40 bin metre kare olduğu tahmin edilmektedir. Bu ağların yüzde 20’si küçük balıkçılık, yüzde 80’i ise gırgır ağlarından oluşmaktadır.

 

Çıkarılacak hayalet ağların geri dönüşümü için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygunluk onayı alındı. Proje ile çıkarılacak ağlar, geri dönüşüm tesislerinde proses edilerek beyaz eşyaların plastik birer parçası olmak üzere Arçelik üretim tesislerinde kullanılacak.

ghostnet-locations_edited_edited.jpg

Projenin öncelikli amaçlarından biri de farkındalık kazandırarak toplumu bilinçlendirmek ve tüm canlılar için sürdürülebilir yaşam faaliyetlerine katkı sağlamaktır.

Bakanlıktan alınan onay ile resmiyet kazanan Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi, Haziran 2021 tarihi itibariyle başlayacaktır.

hayaletag1_edited.jpg
hayaletag2_edited.jpg

HAYALET AĞLARIN GERİDÖNÜŞÜMÜ

Marmara Takım Adaları çevresinden çıkarılacak hayalet ağlar, geri dönüştürülecek ve plastik hammadde olarak beyaz eşya üretiminde kullanılacak, evlerinizde kullandığınız Arçelik ürünlerinin birer parçası olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da onayı ile resmiyet kazanan geri dönüşüm projesi ile benzer tüm projelere örnek olması amaçlanmıştır. 

huseyinsemerci_edited.jpg

 Aynı zamanda Marmara Adalı olan proje sponsoru Şenmak Makina Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci, sorunun kaynağına dikkat çekerek; "Denizlerimizde yıllarca sürüklenerek önüne gelen tüm canlıları katleden hayalet ağlar, denizlerimiz ve türlerin popülasyonu için ciddi tehdit oluşturuyor. Bu harekete verdiğimiz destek ile bölgemizi hayalet ağlardan arındırarak el birliği ile koruyacak ve çıkan ağ atıklarını geridönüşüm ile yeniden kazandıracağız. Sorunun kaynağı biziz, çözümü de biz olmalıyız." dedi.

SOSYAL MEDYA FAALİYETLERİ

 

Çevre bilincini yaygınlaştırmak isteyen herkes “Marmara Adaları Hayalet Ağlar” sosyal medya sayfalarını takip ederek proje amaçlarına katkı sağlayabilir.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
hayaletaglar_edited.png

PROJENİN SONUÇLARI

Marmara Takım Adaları bölgesinde tespit edilmiş 25 lokasyondaki hayalet ağların denizden çıkarılması

Çıkartılan ağların geri dönüşüm veya yeniden kullanımı ile döngüsel ekonomiye katkı sağlaması

Kamuoyunda hayalet ağlarla ilgili farkındalık yaratma faaliyetleri 

   - Çıkarılan av araçlarının 1 ay boyunca sergileneceği Marmara Adası Hayalet Ağ Sergi Organizasyonu

   - Tanıtım toplantısı ve basın gezileri

Dalış turizmi faaliyetlerini çeşitlendirerek, turizm gelirlerinin artması ve ada halkının refah düzeyinin yükselmesi

Lokasyonlardaki sucul ekosistemin iyileşmesi ile balık popülasyonunun artışı

PROJE PAYDAŞLARI

Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği'nin işbirliğinde, ŞENMAK sponsorluğunda gerçekleşmektedir.

tar%C4%B1m%20orman_edited.jpg

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

dernek_edited.jpg

Marmara Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği

senmaklogo_edited.jpg

Şenmak Makina San. ve Tic. A. Ş.

bottom of page