top of page

SOSYAL SORUMLULUK

Proje devam ediyor

yapayresifler.png

Marmara Adaları Yapay Resif Projesi

Marmara Takım Adalarında hayata geçecek olan Marmara Adaları Yapay Resif Projesi, sucul kaynakların üretimini artırmak ve desteklemek için tasarlanıp deniz tabanına yerleştirilecek 2.400 yapay resif bloğundan oluşuyor. 

marmaraadalari_edited_edited_edited.jpg

YAPAY RESİFLER

Hassas ekosistemlerin korunması, denizel biyo-çeşitliliğin arttırılması, yasadışı balıkçılığın engellenmesi, dalış turizminin ve balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi gibi amaçlarla deniz tabanına ya da su kolonuna yerleştirilen her türlü insan yapımı yapı, yapay resif olarak isimlendirilmektedir.

 

Yapay Resifler, deniz dibinin çöl yapısındaki kurak bölgelerinde yaşam oluşumuna uygun ortamlar yaratarak türlerin popülasyonunun artmasını, denizel zenginliklerin oluşmasını, iyileşmesini ve gelişmesini sağlar.

resif2_edited_edited.jpg

Yapay resiflerle sucul canlıların barınmasına, beslenmesine ve üremesine imkan tanıyacak proje, bölgedeki  sualtı ekosistemin yeniden oluşmasını sağlayarak balıkçılık faaliyetlerine de büyük katkıda bulunacak.

resif_edited.png

Yapay resif lokasyonları için Marmara Adası Güney kıyısında 5 bölge, Avşa Adası kıyısında ise 1 bölge olmak üzere toplamda 6 bölge belirlenmiştir. 

reeflocation_edited.png

PROJENİN AMAÇLARI

• Denizel biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesine katkı sağlamak

• Sucul canlı miktarının artışını desteklemek

• Habitata bağımlı türler için yaşam alanı oluşturmak

• Ticari ve amatör balıkçılığı desteklemek

• Yasadışı balıkçılık faaliyetlerine engel olmak

• Yetersiz doğal resif alanlarına alternatif oluşturmak

• Deniz kirliliği, endüstriyel ve kentsel yapılaşmaya yönelik karar vericilerin dikkatini çekmek

• PR çalışmaları ile deniz yaşamı hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturmak

• Türkiye’nin 2. büyük adasının bilinirliği ve marka değerini artırmak

SOSYAL MEDYADA FAALİYETLERİ

Marmara Adaları Yapay Resif Projesi, sosyal medya kanalı ile tüm gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaktadır. Proje hakkındaki tüm gelişmelere aşağıdaki sosyal medya hesaplarından ulaşabilmektedir.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
yapayresifler_edited_edited.png

PROJENİN SONUÇLARI

Özellikle balık davranışı açısından yapay resiflerle ilişkili ekolojik süreçlerin tam olarak anlaşılmasına ve arzu edilen biyolojik ve sosyo-ekonomik ürünlerin elde edilmesi için resiflerin izlemesi sağlanarak bilimsel araştırmalara katkı sağlanacaktır.

Gelişecek olan yeni habitatlar sayesinde denizel ekosistemin iyileşmesine katkıda bulunulacaktır.

Küçük ve büyük ölçekli amatör ve profesyonel balıkçılık faaliyetlerine katkı sağlayacaktır.

Resif yapılarının korunarak doğal yapının sürdürülebilir bir ekosisteme sahip olması ile birlikte ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Kamuoyunda farkındalık yaratarak denizel yaşama dikkat çekilmesi sağlanacaktır.

Türkiye’nin 2. büyük adasının bilinirliği ve marka değeri artırılacaktır.

bottom of page