top of page

SOSYAL SORUMLULUK

Sürdürülebilir ekolojik gelişimin, çevreye ve topluma duyarlı nesiller ile mümkün olabileceğine inanan ŞENMAK, sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirirken operasyon bölgesindeki yerel halk başta olmak üzere tüm toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm geliştirmeye odaklanır.

 

ŞENMAK, sosyal sorumluluk faaliyetlerini yürütürken; üye olduğu sivil toplum kuruluşları, projelerin gerçekleştiği bölgelerdeki kuruluşlar ve konuya hakim akademisyenlerle eşgüdümlü olarak gerçekleştirir.

yapayresifler.png

Marmara Adaları Yapay Resif Projesi

hayaletaglar.png

Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi

bottom of page